Waarom cv onderhoudscontract

Veiligheid

De vraag “Waarom is een onderhoudscontract nodig?” wordt vaak gesteld. Dit is omdat een onderhoudscontract kosten met zich meebrengt, en men de baten ervan niet direct ziet. Een van de grote voordelen die een cv onderhoudscontract met zich meebrengt is veiligheid van de klanten. Een oude ongecontroleerde cv ketel kan giftige gassen gaan uitstoten die niet alleen voor mensen maar ook voor het milieu slecht zijn.

Storingen

Storingen zijn een vaak voorkomend probleem bij cv ketels op leeftijd. Een cv onderhoudscontract kan er voor zorgen dat de storingen minimaal voorkomen. Dit komt doordat hij grondig wordt gecontroleerd op electra en eventuele lekken. Ook wordt meteen de cv ketel ontlucht waardoor u dit zelf niet meer hoeft te doen. Het ontluchten zorgt ervoor dat er geen lucht meer in de leidingen zit.

Gegarandeerd geen storingen meer?

Of een cv onderhoudscontract ervoor zorgt dat er geen storingen meer in uw centrale verwarmingssysteem plaats vinden kan nooit worden gegarandeerd, zelfs niet als regelmatig wordt gecontroleerd. Wel zal de kans hierop vele malen kleiner worden. Soms zijn storingen gewoon niet te voorspellen.

Wat zijn de kosten van een cv onderhoudscontract

De kosten van een cv onderhoudscontract zijn vaak per klant verschillend. U zult dus een passende offerte moeten laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Lees hier meer over onder het kopje “Onderhoudscontract”.